Raporlar

İşkence İddiaları ile İlgili Rapor- 08 February 2009 (tr/eng)

İşkence Mağdurlarıyla Dayanışma Günü Panel Raporu - 10 Eylül 2009 (tr/eng)

BM Ekonomik,Sosyal,Kültürel Haklar Komitesi'ne Gölge Rapor - 16 Eylül 2009 (tr/eng)

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammarberg’in KTİHV’i Ziyareti - 27 Ekim 2009 (tr/eng)  

Kıbrıs’ın Kuzeyinde Cinsel İstismar Amacıyla İnsan Ticareti - 18 Mayıs 2012 - Ceren Göynüklü (tr/eng)

Kıbrıs'ın Kuzeyinde Tutuklu Hakları - 18 Mayıs 2012 - Ceren Göynüklü (tr/eng)

Kuzey Kıbrıs'ta Kadının İnsan Hakları - 18 Mayıs 2012 - Faika Deniz Paşa (tr/eng)

Kuzey Kıbrıs’ta Göçmen İşçilerin İnsan Hakları - Ceren Göynüklü (tr/eng)

Kuzey Kıbrıs’ta Azınlık Hakları - Ali Dayıoğlu (tr/eng)

Kuzey Kıbrıs’ta Çocuk Hakları - Ceren Göynüklü (tr/eng)

Kuzey Kıbrıs’ta Engelli Kişilerin Hakları - Öncel Polili (tr/eng)

Kuzey Kıbrıs’ta Mülkiyet Hakları - Emine Çolak (tr/eng)

Kuzey Kıbrıs’ta Mülteci Hakları - Öncel Polili (tr/eng)

Kuzey Kıbrıs’ta Kayıp Kişiler Ve Ailelerinin İnsan Hakları - Öncel Polili (tr/eng)